//
archives

photoshop

This tag is associated with 1 post

Photoshop CS6 Extend mượt hơn Photoshop CC 2015

Sau một thời gian quậy phá. Thấy Photoshop cc 2015 có nhiều cái mới, nhiều chức năng hay nên cũng đua đòi theo giang hồ sử dụng. Lúc đầu chỉ xài toàn portable, bản portable Photoshop cc 2015 xài cũng rất ok. Khá mượt, hồi trước mình có làm file hơn 1G lận nhưng chỉ … Continue reading