//
archives

photo

This tag is associated with 1 post

Ảnh đẹp bất ngờ

Ngày đi học lại đứng trên lầu 5 của khoa học tự nhiên dùng zenphone camera 5.0 chụp được pic này. Sau khi kết hợp cùng google photo thì quả thật nhìn rất đã. Advertisements