//
archives

hiệu quả

This tag is associated with 1 post

Ít hơn, nhiều hơn

Chào mừng bạn đến với dự án làm ít hơn, thông minh hơn, nhanh hơn và được nhiều hơn. Cái ý tưởng này chắc cũng nhan nhản trên mạng rồi nhỉ, thực ra mình không cố sáng tạo ra mà chỉ là muốn tự mình nghiên cứu và nghiền ngẫm. Qua những gì mình được … Continue reading