//
archives

Tips

This category contains 5 posts

2 cách để thêm code vào wordpress

1. Dùng tool online http://markup.su/highlighter/ 2. Viết trực tiếp [sourcecode language="csharp"] //your code comes here [/sourcecode] Advertisements

Tách biệt blog kĩ thuật và blog về cuộc sống

Hiện tại blog này mình chỉ tập trung vào viết về kĩ thuật. Còn về cuộc sống, kinh nghiệm và kĩ năng thì mình chuyển qua blog mới. http://iwantshare.info    

Happy Coding – Kipalog

Happy-Programmer Bài viết có nhiều việc làm mà chúng ta nên thực hiện ngay: Stay healthy,  Embrace the uncomfortable,  Learn a new programming language, Automate, Learn more mathematic, Focus on security, Complete a personal project, Get your community.

Ít hơn, nhiều hơn

Chào mừng bạn đến với dự án làm ít hơn, thông minh hơn, nhanh hơn và được nhiều hơn. Cái ý tưởng này chắc cũng nhan nhản trên mạng rồi nhỉ, thực ra mình không cố sáng tạo ra mà chỉ là muốn tự mình nghiên cứu và nghiền ngẫm. Qua những gì mình được … Continue reading

Kinh nghiệm tìm sách trên mạng

Source: https://www.facebook.com/clbkynang/posts/373551592734884 Mình trích dẫn lại bài viết mà mình tìm được. Những trang web này có thể giúp ta download những cuốn sách trên amazon. Sau khi Library.nu bị đóng cửa muốn tìm sách chúng ta phải chật vật bằng 1 đống trang như thế này đây! Nhưng mà chấp nhận các bạn nhé! … Continue reading