//
you're reading...
Tips

Tách biệt blog kĩ thuật và blog về cuộc sống

Hiện tại blog này mình không tập trung vào viết về kĩ thuật nữa mà chỉ dành viết về cuộc sống, kinh nghiệm và kĩ năng. Một blog kĩ thuật nữa mình đã tạo bên blogspot nó sẽ chuyên về kĩ thuật hơn.

http://iwantshare.info

 

 

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: