//
you're reading...
Uncategorized

Vật vã với select option

Căn bản là vậy mình cần in ra tình trạng status là active hay hay hidden.

nghĩ mãi không ra nên dành dùng kiểu vòng lặp kiểm tra

nếu status = 1 thì set selected cho active:

nếu status = 0 thì set selected cho hidden

<select id="setStatus" onchange="setStatus(this,{{ s.id }})" >
  {% if s.active == '0' %}
    <option value="0" selected>Hidden</option>
    <option value="1" >Active</option>

   {% elseif s.active == '1' %}

     <option value="0">Hidden</option>
     <option value="1" selected>Active</option>

  {% endif %}
</select>

Hàm onchange để load mỗi khi ta chọn

trên mạng mỗi thằng bày một kiểu mà thấy tức cuối cùng thì thế này

function setStatus(o,id){
  var t = o.value;

  alert(t);
}

Có mỗi cái 0.val()o.value mà mình mất cả mấy tiếng để sửa

Tuy nhiên vẫn chưa giải đáp được nếu như có 10 option thì không lẽ cứ lặp hoài để kiểm tra ???

Link tham khảo :

http://stackoverflow.com/questions/11179406/jquery-get-value-of-select-onchange

http://jsfiddle.net/csLAk/

 

select

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: