//
you're reading...
Tips

Kinh nghiệm tìm sách trên mạng

Source: https://www.facebook.com/clbkynang/posts/373551592734884

Mình trích dẫn lại bài viết mà mình tìm được.
Những trang web này có thể giúp ta download những cuốn sách trên amazon.

Sau khi Library.nu bị đóng cửa muốn tìm sách chúng ta phải chật vật bằng 1 đống trang như thế này đây! Nhưng mà chấp nhận các bạn nhé! Vào đó tìm có còn hơn không biết tìm đâu!
http://gen.lib.rus.ec/ => có lẽ là tuyệt nhất
http://en.bookfi.org/
http://ebookee.org/
http://it-ebooks.info/
http://en.bookfi.org/
http://avaxhome.ws/ebooks
http://bookova.com/
http://gen.lib.rus.ec/
http://libgen.info/ (Russian)
http://btdigg.org/
http://monoskop.org/log/
https://docs.google.com/document
http://bookova.com/
http://ebookee.org/
http://librarypirate.me/
–tit992–
P/s: Thủ thuật cho dân nghiệp dư: Lấy tên sách lên Google kiếm kèm thêm chữ [Torrent] ở trước! Vô các trang như isohunt rồi download torrent! Link chất! Tốc độ ổn!
Nhớ xem kỹ lượng Comment, Seed, Leech có ghi kèm theo file xem nó có phản ảnh gì ko!

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: